4

Իմ մասին

IMG_20180417_200757
Ես Միհրան Կարսեցյանն եմ:

Ես 11 տարեկան եմ: Սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում, 6-րդ դասարանում: Գնում եմ լողի, ուսումնասիրում եմ չիներեն լեզու: Սիրում եմ  ֆուտբոլ   խաղալ, հեծանիվ քշել, լեգոներով խաղալ:
Ես ունեմ  երկու փոքր եղբայր, միջնեկ եղբայրս նույնպես սովորում է մեր դպրոցում, իսկ փոքրը դեռ մեկ տարեկան չկա: Ունեմ շատ ընկերներ, որոնց հետ անցկացնում եմ ազատ ժամանակս:
Շատ եմ սիրում ընտանիքիս հետ գնալ զբոսնել, համեղ պաղպաղակ ուտել և զվարճանալ:

Advertisements
4

Մաթեմատիկա

Ամբողջ թվերի բազմապատկումը

Տեսական նյութ

Կանոն 1.

Տարբեր նշաններ ունեցող երկու ամբողջ թվերի արտադրյալը բացասական ամբողջ թիվ է, որի բացարձակ արժեքը հավասար է արտադրիչների բացարձակ արժեքների արտադրյալին։

Օրինակ՝ (–6) · (+3) = –((+6) · (+3)) = –(6 · 3) = –18։

Կանոն 2.

Միևնույն նշանն ունեցող երկու ամբողջ թվերի արտադրյալը դրական ամբողջ թիվ է, որի բացարձակ արժեքը հավասար է արտադրիչների բացարձակ արժեքների արտադրյալին։ 

Ամբողջ թվի և զրոյի բազմապատկման արդյունքը միշտ համարվում

է զրոյի հավասար։

Առաջադրանքեր(դասարանում)

1) Հաշվե՛ք.

ա) (–8) · (+16)=-128

բ) (+17) · (–4)=-68

գ) (–1) · (+1)=-1

դ) (+20) · (–18)=-360

ե) (–7) · (+5)=-35

զ) (+21) · (–6)=-126

է) (–1) · (+7)=-7

ը) (+15) · (–60)=-900

2) Առանց բազմապատկում կատարելու համեմատե՛ք.

ա) (–5) · (–7) > 0,

բ) (+3) · (+9) > (+8) · (–7),

գ) (–8) · (+6) < 0,

դ) (–14) · (–12) > (–10) · (+2),

ե) (+16) · (–5) < 0,

զ) (+20) · (–1) < (–6) · (–3)։

3) Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.

ա) 21 ։ 3 = –7

բ) (-48) ։ (–8) = –6

գ) (–80) ։ (–20) = 4

դ) (-10) ։ (–5) = 2

ե) (–45) ։ 15 = –3

զ) (+80) ։ (–16) = –5

4) Հետևյալ թվերը ներկայացրե՛ք երկու արտադրիչների արտադրյալի տեսքով, որոնցից գոնե մեկը բացասական թիվ է.

–40=-20*2
+32=-16*(-2)
–1=-1*1
0=0*(-1)
–12=-6*2
+9=-9*(-1)

Լրացուցիչ(տանը)

5) Կատարե՛ք ամբողջ թվերի բազմապատկում.

ա) (–4) · (–5)=20
բ) (–8) · 0=0
գ)
(+32) · (–6)=-192
դ) 0 · (–1)=0
ե) (+1) · (+23)=23
զ) (+14) · (–25)=-350
է) (–19) · (+7)=-133
ը) (–10) · (+12)=120


6) Համեմատե՛ք թվերը.

ա) (–5) · 0 < 4
բ) (7 · 0) · (–9) > –2
գ) –100 < 100 · (–3) · 0
դ) 8 > 37 · (0 · 20)

7) Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ համեմատում.

ա) (–4) · (–5) > 0
բ) (–8) · 5 < 0
գ) 7 · (–3) < (–2) · (–1)
դ) 2 · 3 < (–4) · (–2)
ե) 2 · (–20) = (–10) · 4
զ) (–12) · (–2) > 5 · (–1)

8) Ի՞նչ նշան կունենա երեք ամբողջ թվերի արտադրյալը, որոնցից`

ա) երկուսը բացասական թվեր են, մեկը` դրական
Դրական
բ) մեկը բացասական թիվ է, երկուսը` դրական
Բացասական

4

Բնագիտություն դասարանային աշխատանք

1.Ո՞ր նյութերը են  պարզ    O2, P, H2SO4, CO, NO, NH3Fe,

2.Ո՞ր նութերն են բարդ      H2SO4,   CO,   O2  , H2,   HNO3,   H3PO4,   CO2

3.Թվարկել հատկանիշներ, որոնք բնորոշ են և’ մագնեզիումին, և’ կերակրի աղին
1․գույն
Համ
3.Ագրեգատային վիճակ

4. Լուծելիություն

 

4

English

1.
Synonym
kind-nice
shiny-bright
glad-happy
big-large
fast-quick
noisy-loud

Antonym
thick-thin
early-late
cold-hot
slow-fast
similar-different
safe-dangerous

2.
Synonym
Final-last
tiny-very small
great-very good
merry-happy
tired-sleepy
unhappy-angry

Antonym
first-last
late-soon
difficult-easy
thick-worn
right-wrong
near-away

 

4

Թոփ 10 դասատուները

1. Գալստյան Հռիփսիմե

2. Սյուզի Հակոբյան

3. Վարդուհի Հայրյան

4. Անդրանիկ Մանչուրյան

5. Միքայել Ղազարյան

6. Աննա Ֆրանգյան

7. Էմմա Այվազյան

8. Ստելա Մնացականյան

9. Անահիտ Նաղդալյան

10. Արաքս Աբգարյան

 

4

Մաթեմատիկա դասարանական աշխատանք

1.Հաշվե՛ք |*| : 5 + 11 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի փոխարեն            տեղադրելով հետեւյալ թվերը.         0, – 15, – 45, 10, – 30
|0| : 5 + 11=11
|-15| : 5 + 11=14
|-45| : 5 + 11=20
|10| : 5 + 11=13
|-30| : 5 + 11=172.Համեմատե՛ք թվերը.

ա) – 8 < 7, գ) 3 > –13, ե) – |-17| = –17,

բ) – 9 > – 11, դ) 0 > –(- 4),   զ) 1 > – 8

3.Թվերը դասավորե՛ք նրանց բացարձակ արժեքների նվազման

կարգով.       81, – 93, 104, – 300, – 88, 112

300, 112, 104, 93, 88, 81

4.Կատարե՛ք գումարում.

ա) (+7) + (-2)=5
բ) (–18) + (–3)=-21
գ) (-15) + (+15)=0
դ) (–21) + (–4)=-25
ե) (–32) + (–12)=-44
զ) (–69) + (–41)=-1105.Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի

հավասարություն.
ա) -14 + 8 = –6,
բ) –3 + (-12) = –15
գ) –6 + (-4) = –10
դ) -4 +(- 7) = –11
ե) -19 + 2 = -17
զ) -11 + 20 = 9
է) 5 + (-2) = 3
ը) 25 + (-8) = 17
թ) –7 + (-4) = –116.Կատարե՛ք հանում.

ա) 34–(–10)=44
բ) –16 –(–25)=-9
գ) 104 – (–6)=110
դ) –10 – (-34)=24
ե) 32 – (–21)=53
զ) –52 – (-2)=-50
է) –78 – (–24)=-54
ը) 85 – (–3)=887.Գիշերը օդի ջերմությունը -10 աստիճան  էր։ Առավոտյան այն դարձավ +2 աստիճան ։

Քանի՞ աստիճանով փոխվեց օդի ջերմությունը։
Պատ՝. 128.Ի՞նչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի հավասարություն ստացվի.

ա) 2 – 8 = –6
բ) 0 – (-7) = 7
գ) 3 + -23 = –20
դ) -28 + 25 = –3
ե) –15 + 14 = –1
զ) –(-10) + 10 = 20
է) -3 + 9 = 6
ը) 19 – 11 = 8
թ) –61 – (-83) = 229.Թվերից հանե՛ք 11.        18-11=7, 9-11=-2, 0-11=-11, –3-11=-14, –1-11=-12, 2-11=-9, 5-11=-6, -4-11=-15

10 Թվերից հանե՛ք –11.    (–3)-(-11)=14, (–25)-(-11)=-36, 0-(-11)=-11, (–1)-(-11)=-10, (4)-(-11)=-7, (7)-(-11)=-4, (–12)-(-11)=-1, (–7)-(-11)=4

 

4

Պատմություն դասարանական աշխատանք

ւիլտւօՎաղ պետական կազմավորումները Հայաստանի տարածքում:

Ներկայացնել Հայկական լեռնաշխարհի վաղ պետական կազմավորումները, նշելով նրանց գոյության ժամանակաշրջանը:
Արարտա-Ք. ա. XXVIII-XXVII, Նաիրի-Ք. ա. XIII-X, Հայասա-Ք. ա. XV-XIII, Ուրարտու-Ք. ա. IV, Արմենիա-Ք. ա.  XXIV-XXIII

Ներկայացրու  Արատտայի մասին  մի փոքրիկ աշխատանք՝  օգտվելով համացանցից/նաև դիտել ֆիլմը
Արատտայի կառավարման գործում առաջնակարգ դեր է խաղացել քրմական դասը. Երկրի տիրակալը եղել է գերագույն քուրմը, քրմերը (հավանաբար՝ քրմապետը) մասնակցել են ավագանիների ժողովին, մեզ հայտի միակ արշավանքը գլխավորել է «մամաշ» քուրմը: Վիպերգերից ոչ մեկում արատտացի աշխարհիկ իշխանավոր չի հիշվում, և անգամ տպավորություն է ստեղծվում, թե երկրի կառավարումն ամբողջությամբ գտնվել է քրմական դասի ձեռքին:

https://www.youtube.com/watch?v=qcgoqjuvxbQ/

http://armfvn.com/news/view/արատտայի-պետական-կառուցվածքն-ու-քրմությունը#.W8Zb49lR3IU

3. Գիլգամեշ/ծանոթացում/

Էպոսի հայտնաբերումը

Էպոսի համառոտ նկարագրությունը

Էպոսի ստեղծումը ,սյուժեն

http://deesim.blogspot.com/2013/06/blog-post_16.html  Գիլգամեշի մասին

http://civilngo.com/gilgamesh/   Գիլգամեշի մասին