Մայրենի 11.04.2018

Է(ե) ձայնավորի հնչյունափոխությունը

1.Համեմատիր դեմ դիմաց գրված բառերը և ցույց տուր, թե հնչյունական ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել.

Հովհաննես-Հովհաննիսյան (ե-ի)
անեծք-անիծել (ե-ի)
դեմ-դիմանկար (ե-ի)
վրեժ-վրիժառու (ե-ի)
վեպ-վիպասան (ե-ի)

2. Տրված բաղադրիչները միացնելով բառեր կազմիր, ուշադրություն դարձրու հնչյունափոխությանը: Օրինակ՝ կես+ա+դեմ-կիսադեմ

Ծաղիկ+ա+ձոր-Ծաղկաձոր
շեկ+ա+հեր-շիկահեր
վեմ+ա+փոր-վիմափոր
մեգ+ա+պատ-միգապատ
գես+աստղ-գիսաստղ
սեր+առատ-սիրառատ
հանդես+ություն-հանդիսություն
պատվեր+ա+տու-պատվիրատու
բնագետ+ություն-բնագիտություն
հրավեր+ա+տոմս-հրավիրատոմս

3. Վեճ, նվեր, տեր, մեջ, գեր արմատներից 2-ական բառ կազմիր այնպես, որ տեղի ունենա հնչյունի փոփոխություն:
Վեճ-վիճել, վիճակահարություն
նվեր-նվիրել, նվիրյալ
տեր-տիրակալ, տիրություն
մեջ-միջամտել, միջանցք
գեր-գիրանալ, գիրուկ

4. Հետևյալ բառերից փակագծերում տրված բառերի և մասնիկների օգնությամբ կազմիր նոր բառեր՝ ենթարկելով անհրաժեշտ հնչյունափոխության:

Գեր (անալ)-գիրանալ
կես (ատ)-կիսատ
հայրենասեր (ություն)-հայրենասիրություն
մեգ (ապատ)-միգապատ
էշ (ատեր)-իշատեր
պարտեզ (պան)-պարտիզպան
զեն (ակիր)-զինակիր
հրավեր (ատոմս)-հրավիրատոմս
էշ (այծյամ)-իշայծյամ
գրագետ (ություն)-գրագիտություն
տեր (անալ)-տիրանալ
վեպ (ագիր)-վիպագիր

5. Գտիր հետևյալ բառերի հնչյունափոխված մասը և վերականգնիր անհնչյունափոխ ձևերը՝

դիզել-դեզ-ել
կիսամուշտակ-կես-ա-մուշտակ
վիպական-վեպ-ական
իջևանել-էջ-և-անել
պատվիրել-պատվեր-ել
սիրալիր-սեր-ա-լիր
իջվածք-էջ-վածք
տիրական-տեր-ական
սիզավետ-սեզ
զինել-զենք-ել

Կարդա Աղայանի «Հնարագետ ջուլհակը», 1-ին և 2-րդ մասերը:

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s