Մայրենի 04.05.2018

Գաղտնավանկի ը ձայնավորի հնչյունափոխությունը

1.Համեմատիր դեմ դիմաց գրված բառերը և ցույց տուր, թե հնչյունական ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել՝

մեղր-Մեղրաձոր (ը-ն սղվել է)
մանր-մանրամասն (ը-ն սղվել է)
համր-համրություն (ը-ն սղվել է)
խառն-խառնիխուռն (ը-ն սղվել է)
ազդր-ազդրամիս (ը-ն սղվել է)
թանձր-թանձրանալ (ը-ն սղվել է)

2. Տրված բառերից յուրաքանչյուրով 1-2 բառ կազմիր այնպես, որ տեղի ունենա հնչյունի փոփոխություն՝

աստղ-աստղադիտակ
կարծր-կարծրանալ
փոքր-փոքրիկ
կայսր-կայսրություն
քաղցր-քաղցրութոյւն

Յա, ույ, յու երկհնչյունների հնչյունափոխությունը

1.Համեմատիր դեմ դիմաց գրված բառերը և ցույց տուր, թե հնչյունական ինչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել՝

հավիտյան-հավիտենական (յա-ն սղվել է)
սենյակ-սենեկազգեստ (յա-ն սղվել է)
առօրյա-առօրեական (յա-ն սղվել է)
հնամյա-հնամենի (յա-ն սղվել է)
պատանյա-պատանեկիկ (յա-ն սղվել է)

2. Տրված մասերը միացնելով բառեր կազմիր:

վայրկյան+ցույց (վարկյանացույց)
կատարյալ+ություն (կատարելություն)
մատյան+գիր (մատենագիր )
առաքյալ+ական (առաքելական)
հեծյալ+զոր (հեծյալազոր)
ատյան+կալ (ատյանակալ)

3. Հետևյալ բառերից 2-ական բառ կազմիր այնպես, որ ույ երկհնչյունը փոխվի ու-ի՝

Զրույց-զրուցել, զրուցող
ցույց-ցուցարար, ցուցասրահ
գույն-գունավոր, գունեղ
հույս-հուսալի, հուսահատվել
հրապույր-հրապուրել, հրապուրիչ
լույս-լուսատիտիկ, լուսավոր
բույր-բուրավետ, բուրալի

4.Գտիր հետևյալ բառերի հնչյունափոխված մասը և վերականգնիր անհնչյունափոխ ձևերը՝

լուսավոր-լույս-ավոր
բուրաստան-բույր-ա-ստան
բուսական-բույս-ական
մատուցել-մատուից-ել
զգուշություն-զգույշ-ություն
հուսալից-հույս-ա-լից
թունավոր-թույն-ավոր
գունեղ-գույն-եղ
կապտություն-կապույտ-ություն
սառցարան-սառույց-արան
համբուրել-համբույր-ել
ողջունել—ողջույն-ել
կուտակել-կույտ-ա-կել
կառուցում-կառույց-ում
զեկուցում-զեկույց-ում
անասնաբուծություն-անասուն-ա-բուծություն

5.Հետևյալ բառերից փակագծերում տրված բառերի և մասնիկների օգնությամբ կազմիր նոր բառեր՝ ենթարկելով անհրաժեշտ հնչյունափոխության:

կառույց(պատել)-կառուցապատել
բույս(բան)-բուսաբան
հույս(տու)-հուսատու
լույս(բեր)-լուսաբեր
զեկույց(գիր)-զեկուցագիր
հրապույր(իչ)-հրապուրիչ
գույն(վառ)-գունավառ
սառույց(պատ)-սառուցապատ

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s