English Translation

Մի անգամ Ջելսոմինոյի մայրիկը նրան խնդրեց, որ խանութից հաց գնի։ Ջելսոմինոն ծուլացավ և խաբեց, որ խանութը փակ է։ Երբ մայրիկն ասաց, որ պաղպաղակ էլ գնի Ջելսոմինոն ուրախ-ուրախ վազելով տանից դուրս թռավ։ Ճանապարհին ոտքը քարին խփեց և ընկավ։ Լացակումած տուն եկավ և պատմեց մայրիկին։ Մայրն էլ նախատելով ասաց․

-Տեսա՞ր, որ ստի ոտքը կարճ է, բա ասում էիր՝ խանութը փակ է․․․

One day Jelsomino’s mother say him that he go store and buy bread. Jelsomino was lazy and deceived, that store is closed. When mother say that he can buy an icecream, Jelsomino run out of house very happy. On the way he hit his leg stone and fell. He come home crying and talk mother. Mother say with reprimand:

Are you see that lie leg is short ? And you say that store is closed.

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s