Մաթեմատիկա

Դաս 3
Առաջադրանք 1  

Առանձնացնել անկանոն կոտորակները
8/7, 10/14, 6/5, 7/7, 10/7, 6.7/9, 12/10
 

Առաջադրանք  2

Հաշվել`

3/10+4/10=7/10    12/5+4/6=92/30               3/6+10/7+4/7=105/42        12/20+3/10-1/10=4/5
12/20-1/4=7/20     25/30-1/6=2/3                  15/75-1/25=12/75            36/45-1/9=31/45
12/36*4/9=48/324    25/49*7/5=175/245     121/36*6/11=363/198
10/20:25/45=450/500     16/25:4/5=5/4
 
Առաջադրանք 3

Գտնել երկնիշ թվերի քանակը, որոնց թվանշանների գումարը հավասար է 12:
39, 48, 57, 66, 75, 84, 93,

Առաջադրանք 4


ա) 3/4:1/4+7/2*4+38*11/5-3/50:1/5=1003/10
բ) (8 3/10-6  1/5 ):5/11+(3/8-5/16):5/9=133/400
գ) (9/25*5/18):6/35+(28/5:7/20)*15/4=727/12
դ) (3/4-1/2)*12/5+(7/6-5/12)*36/25=126/75
Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s