Մաթեմատիկա

Դաս6
Համեմատականություններ և նրանց հիմնական հատկությունը

Տեսական նյութ

Սահմանում:Երկու հարաբերությունների հավասարությունը կոչվում համեմատություն։

Թվերի փոխարեն օգտագործելով տառերը՝ համեմատությունները

կարելի է գրի առնել հետևյալ կերպ.

   a:b=c:d     կամ a/b=c/d

Այս գրառումներն ընթերցվում են այսպես.
«a-ն բաժանած b-ի հավասար է c-ն բաժանած d-ի», կամ «a-ն հարաբերում է b-ին ինչպես c-ն հարաբերում է d-ին»։

a, b, c, d թվերը կոչվում են համեմատության անդամներ։ Նրանցիցa-ն և d-ն կոչվում են համեմատության եզրային անդամներ, իսկ b-ն և c-ն՝ միջին անդամներ։

Հաշվի առնելով կոտորակների հավասարության պայմանը` կարող ենք ստանալ համեմատությունների հիմնական հատկությունը.

Հատկություն 1

Համեմատության եզրային անդամների արտադրյալը հավասար է նրա միջին անդամների արտադրյալին. a · d = b · c:

Ճիշտ է և հակառակը.Եթե a, b, c, d թվերն այնպիսին են, որ a · d = b · c, ապա և հարաբերություններն իրար հավասար են, այսինքն`կազմում են համեմատություն։

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s