Դաս 12 Թեմա՝ Մասշտաբ

1)Քարտեզի վրա Դիլիջան և Արթիկ քաղաքների հեռավորությունը 5 սմ

է: Գտեք այդ քաղաքների հեավորությունը տեղանքում, եթե քարտեզի
մասշտաբը 1:1000000 է:
5սմ*1000000=5000000սմ=50կմ

2) Քարտեզի վրա Գորիս և Վանաձոր քաղաքների հեռավորությունը 7 սմ է: Գտեք այդ քաղաքների հեավորությունը տեղանքում, եթե քարտեզի
մասշտաբը 1:500000 է:
7*500000=3500000=35կմ

3) Տուրիստն ավտոբուսով գնաց 210կմ, իսկ գնացքով՝ 150%-ով ավելի, քան ավտոբուսով: Որքա՞ն գնաց տուրիստը:
100%=210կմ
150%=210+105=315
210+315=525

4) Քարտեզի վրա հատվածն ունի 8 սմ երկարություն։ Գտե՛ք քարտեզի մասշ­տաբը, եթե այդ հատվածին տեղան­քում համապատասխանում է մի հատ­ված, որի երկարությունը հավասար է`
8կմ=800000սմ
800000:8=100000

ա) 8 կմ-ի,

բ) 2 կմ-ի,=2կմ=200000սմ
200000:8=25000

գ) 120 կմ-ի=120կմ=1200000
1200000:8=150000

դ) 124 կմ-ի=124կմ=1240000
1240000:8=155000

ե) 1840 կմ-ի=1840կմ=1840000
1840000:8=230000

զ) 1400 կմ-ի=1400կմ=1400000
1400000:8=175000

է) 1600 կմ-ի=1600կմ=1600000
1600000:8=200000

ը) 2400 կմ-ի=2400կմ=2400000
2400000:8=300000

Լրացուցիչ (տանը)

5) Արաքս գետի երկարությունը 1072 կմ է։ Ի՞նչ երկարություն

կունե­նա այդ գետի պատկերումը քարտեզի վրա, որի մասշտաբը 1 ։

5000000 է։
5000000:100000=50
1072:50=34

6) Քարտեզի վրա եղած սմ երկարությամբ հատվածին տեղան­քում համապատասխանում է 27 կմ երկարությամբ հատված։
Որքա՞ն է քարտեզի մասշտաբը։
27=2.700.000սմ
2.700.000:3=900.000

7) Մայրուղու երկարությունը 660 կմ է։ Ի՞նչ երկարություն կունենա այդ մայրուղու պատկերումը քարտեզի վրա, որի մասշտաբը 1։
2750000 է։
66.000.000:2.750.000=        2.750.000:100.000=27(5մն.)
660:27(5մն.)=24

8) Ինչի՞ է հավասար գծագրի մասշտաբը, եթե նրանում գծված պատկերները իրականներից մեծ են 7 անգամ։
1.000.000*7=7.000.000

9) Կաթից ստացվում է 25% սեր, իսկ սերից ստացվում է 20% յուղ:
Որքա՞ն յուղ կստացվի 210կգ կաթից:
210:4=52(5մն.)
52(5մն.):5=10(5մն.)

 

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s