Մայրենի

Առ. 18
Անձ-ավ, տախ-տակ, հարց-նել, վերց-նել, բարձ-րաց-նել,  վար-ձու, դարձ-նել, են-թար-կել, ար-կած, աստ-ղիկ, արծ-վա-յին, թարգ-մա-նել, ա-ռանցք-ներ:

Գը-նացք, աղ-մը-կա-րար, ար-կա-ծա-խըն-դիր, կը-տըր-տել, մըտ-րա-կել, կըրկ-նել, սը-նըն-դա-մը-թերք, շըղ-թայ-ված, գը-րա-կան, խընդ-րա-գիրք, խըն-դա-գին, մըր-ցում:

 

Առ. 19
Ձե-վաց-նել, ձե-բա-նութ-յուն, երկ-թև-ա-նի, երկ-թև-ան-ալ, անձ-րե-վոտ, ա-րե-վա-շոգ, Ե-րե-վան, սե-վակ-նած, տը-ձեվ, մըկ-րա-տա-ձև, թե-և, վե-րև, վոս-կե-թև, ա-րև-կող, եր-կա-րա-տեև

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s