Մաթեմատիկա

Դաս 23

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքեր(դասարանում)

1) Հաշվե՛ք.

ա) |–3| + |+2| – 4=1

գ) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2=5

բ) |–28| + |–6| – 25=9

դ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100=56

2) Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք A (–7), B (+2) կետերը եւ գտե՛ք նրանց հեռավորությունը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ այդ հեռավորությունը հավասար է C (+7) եւ D (–2) կետերի հեռավորությանը։

Ճի՞շտ է արդյոք, որ այդ հեռավորությունը հավասար է C (+7) եւ D (–2)

Այո։

7  միավոր դեպի ձախ ,    2  միավոր դեպի աջ:

7 միավոր,                             2  միավոր:

3)Խանութ բերեցին երկու արկղ սառեցրած ձուկ, ընդ որում առաջին արկղում 15 կգ-ով ավելի ձուկ կար, քան երկրորդում: Առաջին արկղն արժեր 90000 դրամ, երկրորդը` 60000 դրամ: Քանի՞ կիլոգրամ ձուկ կար յուրաքանչյուր արկղում:

1)90000-60000=30000

2)30000/15=2000

3)60000/2000=30կգ

4)30+15=45կգ

Պաքտասխան 45 կգ:

4) Հաշվե՛ք 2 ·|*| – |–6| + 3 արտահայտության արժեքները` աստղանիշի փոխարեն տեղադրելով +2, –10, +5, –6, –1, 0 թվերը։

2 ·|+2| – |–6| + 3=-5

2 ·|-10| – |–6| + 3=11

2 ·|+5| – |–6| + 3=1

2 ·|-6| – |–6| + 3=3

2 ·|-1| – |–6| + 3=-7

2 ·|0| – |–6| + 3=-9

5) Հաշվե՛ք.

ա) (–8) +(+16)=8

բ) (+17) + (–4)=13

գ) (–1) +(+1)=0

դ) (+20) +(–18)=2

ե) (–7) + (+5)=-2

զ) (+21) + (–6)=15

է) (–1) + (+7)=6

ը) (+15) +(–60)=-45

6.Ինչի՞ է հավասար ամենամեծ բացասական ամբողջ թվի և ամենափոքր դրական ամբողջ թվի  գումարը:

-1+1=0

Պատասխան 0։

7) Գտե՛ք այն թիվը, որի`

ա) 3 %-ը հավասար է 60-ի,                      գ) 20 %-ը հավասար է 53-ի,

60/3=20                                                        53*5=265

20*100=2000                                                  265

Պատասխան 2000:

բ) 17 %-ը հավասար է 340-ի,                         դ) 2 %-ը հավասար է 37-ի:

340/17=20                                                             37*50=1850

20*100=2000                                                              1850

2000

8)Գտե՛ք , թե ինչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի

ստացվի հավասարություն.

ա) | -4;4| = 4, գ) | 0 | = 0, ե) 6 · | -2;2 | – 2 = 10,

բ) 2 · | -4;4 | = 8, դ) – | 1;-1| = –1, զ) 8 · | 0 | = 0

9)Տրված են –5, –11, +18, –9, +6 թվերը։ Գտե՛ք՝

ա) այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը,

–5, –11, +18, –9, +6

թվերի գումարը -1 է,

հակադիր թիվը+1

բ) այդ թվերին հակադիր թվերի գումարը։

–5, –11, +18, –9, +6

թվերի հակադիր թվերի գումարը +1 է, -1:

10)Գնացքը 3 ժամում անցավ 250 կմ։ Առաջին ժամում այն անցավ ճանապարհի 40 %-ը,

երկրորդ ժամում՝ մնացածի 40 %-ը։ Քանի՞ կիլոմետր անցավ գնացքը երրորդ ժամում։

1)250*40/100=100

2)250-100=150

3)150*40/100=60

4)150-60=90կմ

Պատասխան 90 կմ:

 

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s