Մաթեմատիկա

1) Հաշվե՛ք.

ա) |–3| + |+12| – 4=11
գ) 4 · |-3|– 3 · |–7| + 2=-7
բ) |–2| + |–16| – 35=-17
դ) 2· |–25|+ 3 · |+4| – 100=-38

Հաշվե՛ք.

ա) (–15) +(+16)=1

բ) (+18) + (–4)=14

գ) (–24) +(+11)=-13

դ) (+28) +(–18)=10

ե) (–56) + (+5)=-51

զ) (+28) + (–62)=-34

է) (–18) + (+17)=-1

ը) (+105) +(–60)=45

Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 2, b = 5.

ա) 3 ⋅ a — 5 ⋅ b=-19

բ) 10 ⋅ (a + b) ։ 3=70/3

գ) (a – b) ⋅ 4 + a ⋅ b=38

դ) 95 ։ b + 49 ։ a=44.1/2

ե) (a + 7) ⋅ 8 + (b – 5) ⋅ 4=72

զ) (8a – 7) ⋅ (2b – 5)=45

4.Կատարե՛ք հաշվումները` հանումը փոխարինելով գումարումով.

ա) 6 – 7, օրինակ՝ 6+(-7)= -1
բ) –11 – 9= 11+(9)=20
գ) –30 – 44= -30+(-44)=14
դ) 8 – 2= 8+(2)=10
ե) 12 – 9= 12+(-9)=3
զ) –16 – 7= 16+(7)=23
է) 18 – 23= 18+(-23)=-5
ը) 0 –16= 0+(16)=16

5.Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.
ա) (35 – 17) – 20=-2
բ) (–43 +(-14) )– 32=-89
գ) (–74 + (-27))+( – 15)=-116
դ) (29 – 64) + 23=-12
ե) (–30 +(- 21)) + 56=5
զ) (81 – 45) – 60=-24
է) (–39 +21) + 11=-7
ը) (16 – 33)+( – 50)=-67
թ) (–18 + 6) +39=27

6.Հաշվե՛ք.
ա) 2 · | –11 + 4 | – | +5 – 8 |=11
բ) 10 · | –2 + 1 | + 6 · | – 4 – 9 |=88
դ) | 8 – 4 + 2 | · | 7 – 7 |=0
գ) | 3 – 4 – 1 | · | 2 + 7 – 12 |=6
ե) | 9 – 5 + 4 | ։ | –16 + 14 |=4
զ) | 25 + 6 – 1 | ։ | –17 + 4 + 8|=6

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s