Մաթեմատիկա

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1.Որոշե՛ք արտադրյալի նշանը և կատարե՛ք բազմապատկումը.

ա) (–2) · (+3) · (–7)=+42

գ) (–5) · (–4) · (+3 ) · (–2)=-120

բ) (–1) · (–1) · (–1 )=-1

դ) (+7) · (–3) · (+4) · (–5)=+420

2.Աստղանիշի փոխարեն դրե՛ք + կամ – նշանը այնպես, որ ստացվի հավասարություն.

ա) (–5) · (+10) · (–8) · (–6) = – 5 · 10 · 8 · 6

բ) (–1) · (–2) · (+3) · (+4) = + 1 · 2 · 3 · 4

գ) (+6) · (+2) · (–9) · (+3) =  6 · 2 · 9 · 3

դ) (+4) · (–4) · (+3) · (–3) = + 4 · 4 · 3 · 3

3.Օգտվելով գումարման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական օրենքից՝ հաշվե՛ք հնարավորին չափ պարզ եղանակով.

ա) ( +5 ) · ( +3 ) + ( +5 ) · ( –2 )=+5*(+3+-2)=+5
բ) ( –2 ) · ( +4 ) + ( –2 ) · ( –3 )=—2 * ( 4 + 3 )=-14
գ) ( –7 ) · ( –4 ) + ( –7 ) · ( +3 )=— 7 * ((-4)+3)=-7
դ) ( –6 ) · ( –5 ) + ( –6 ) · ( +4 )=-6*(-5+((+4)=-6

4.Կոնգո գետն ունի 4320 կմ երկարություն։ Ի՞նչ երկարություն կունենա այդ գետի պատկերումը 1 ։ 25000000 մասշտաբով գծված քարտեզում։

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s