Перевод

ОБ УМЕНИИ БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ

На полке стоял маленький глиняный кувшинчик для воды. В углу комнаты на кровати лежал больной, томимый жаждой. «Пить! Пить!..» — поминутно просил он. Но он был совсем один, и некому было помочь ему. Мольба больного была так жалобна, что кувшинчик не выдержал. Сострадание переполняло его. Прилагая невероятные усилия, он подкатился к постели больного, остановившись возле самой его руки. Больной открыл глаза, и взгляд его упал на кувшинчик. Собрав все свои силы, человек взял кувшинчик и прижал его к горячим от жара губам. И только теперь он понял, что кувшин пуст! Собрав последние силы, больной швырнул кувшинчик об стену. Тот разлетелся на бесполезные куски глины.

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼ ԼԻՆԵԼՈՒ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

Պահարանի վրա դրված էր փոքր, կավե սափոր: Սենյակի անկյունում մահճակալին պառկած էր շատ ծարաված հիվանդը . «Ջո՜ւր, ջո՜ւր..» — րոպեն մեկ խնդում էր նա: Բայց նա միայնակ էր, և ոչ ոք չկար, որպեսզի նրան օգներ: Հիվանդի աղաչանքը այնքան ուջեղ էր, որ սափորը չդիմացավ: Կարեկցանքը խեղդում էր նրան: Աներևակայելի ուժ գործածելով նա գլորվեց հիվանդի մահճակալի մոտ՝ կանգնելով նրա ձեռքի մոտ: Հիվանդը բացեց աչքերը, և նրա հայացքը ընկավ սափորի վրա: Հավաքելով իր ուժերը՝ մարդը վերցրեց սափորը և մոտեցրեց տաքությունից այրվող շուրթերին: Եվ միայն այդ ժամանակ նա հասկացավ, որ սափորը դատարկ է: Հավաքելով վերջին ուժերը հիվանդը շպրտեց սափորը պատին: Այն բաժանվեց հազար ու մի անպիտան կավե կտորների:

 

 

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s