Մաթեմատիկա Ինքնուրույն աշխատանք 

1.Հաշվի՛ր
3/5+ 1/5=4/5 
10/25-4/25=6/25
4/7+1/5=27/35
16/30-1/5=1/3
3.5/10+4.6/9=8.1/6
4.7/8-2.1/5=2.27/40

2.Գրի՛ր հետևյալ թվերի հակադիր թվերը
-10 10
+25 -25
-6 6
7 -7
0 0
-50 50
3.Հաշվի՛ր հետևյալ թվերի բացարձակ արժեքները.
/-20/=20    /+10/=`0    /-8/=8   /0/=0    /-36/=36

4.Հաշվե՛ք

ա) |– 6| + |4|=10

բ) |– 50| + |– 4|=54

գ) |– 10| · |– 21|=210

դ) |48| : |– 4|=12

ե) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2=5

զ) |6-10| : |1-5|=1

5.Կատարե՛ք գումարում

ա) (+70) + (+2)=72

գ) (+10) + (-15)=-5

ե) (–17) + (–12)=-29

բ) (–18) + (+3)=-15

6.Կատարե՛ք հանում.

ա) 36–(–7)=43

բ) 10 – (–8)=18

գ) 28 – (–15)=43

դ) –75 – (–14)=-61

7.Հաշվե՛ք.

ա) (–8) · (+6)=-48

բ) (+17) · (–4)=-68

գ) (–100) : (+10)=-10

դ) (0) :(–15)=0

8.Օգտվելով գումարման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական
օրենքից՝ հաշվե՛ք հնարավորին չափ պարզ եղանակով.

ա) ( +7) · ( +3 ) + ( +7 ) · ( –2 )=+7*(3-2) =7*1=7

գ) ( –7 ) · ( –6 ) + ( –3 ) · ( -6)=-6*(-7+(-3)=-6*(-10)=60 

9.Ապրանքի գինը նախ իջեցվել է 20 %-ով, ապա՝ ևս 10 %-ով։Որքա՞ն է դարձել ապրանքի գինը, եթե սկզբնական գինը եղել է 7000 դրամ։

7000*20:100=1400
7000-1400=5600
5600*10:100=560
5600-560=5040                                       Պատ՝. 5040դրամ

 

Advertisements

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s